aktualita - šesťáci na radnici

     V rámci výuky v občanské výchově o našem městě navštívily 6.ročníky naší školy MěÚ. Před radnicí nás přivítal p.Mgr.František Alexa (vedoucí odboru školství), který nás zavedl do zasedací místnosti MěÚ, kde se na svých jednáních schází městská rada. Zde nás uvítal p.místostarosta Mgr.Ivo Polák, který nás nejprve seznámil se strukturou MěÚ, jak MěÚ hospodaří s penězi a do čeho jsou investovány, také jsme si prohlédli Prapor města Blanska. Potom jsme my dostali možnost zeptat se p.místostarosty na to, co nás zajímá: např. Jak bude vypadat nově opravené koupaliště; Co dalšího se ještě bude v Blansku budovat nebo opravovat; Jestli se bude něco dít s nevyhovujícími prostory v Domu dětí a mládeže, apod.

Mohli jsme také nahlédnout do pracovny p.starostky a seznámit se s jejím běžným pracovním dnem. Ukázala nám knihu, kam se zapisují významné osobnosti, které navštívily naše město. Nakonec jsme si prohlédli i obřadní síň. Exkurze na MěÚ se nám velmi líbila.

     

     Chtěli bychom poděkovat p.Mgr.Ivo Polákovi za trpělivé odpovědi na naše dotazy, dále p.PhDr.Jaroslavě Králové, která i ve svém nabitém dni si na nás udělala čas a také p.Mgr.Františku Alexovi za zprostředkování návštěvy MěÚ.

                                                                  

Šimon Strejček, Eliška Jetelinová a Barbora Stavělová

za žáky 6.ročníku ZŠ a MŠ Salmova .