ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Pro žáky

 

ŘÁD ODBORNÉ PRACOVNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

·        Žáci smí do učebny vstupovat pouze v doprovodu učitele.

·        Do učebny se smí vstupovat pouze v přezůvkách.

·        Do učebny není dovoleno nosit jídlo a pití.

·        V učebně je žák povinen sedět dle zasedacího pořádku, který určí učitel.

·        Po příchodu na pracoviště je každý žák povinen zaznamenat svoji přítomnost do přiloženého sešitu a zkontrolovat stav svého pracoviště.

·        Žák je povinen ihned nahlásit učiteli každou závadu na hardwaru nebo softwaru, kterou objeví nebo která se vyskytne během práce.

·        Žák se smí připojit do sítě (zapnout počítač) až na pokyn učitele. Žák se přihlašuje do sítě výhradně pod svým uživatelským jménem. Je zakázáno se přihlásit na více pracovištích pod stejným uživatelským jménem současně.

·        Počítačové učebny jsou vybaveny zařízeními napájenými elektrickým proudem. Žákům je zakázáno s těmito zařízeními mimo běžného provozu (zapnutí/vypnutí, použití klávesnice a myši) jakkoliv manipulovat, přepojovat jakékoliv kabely nebo přenášet zařízení z místa na místo.

·        Práce s vlastní výpočetní technikou (notebooky, PDA, mobilní telefony), manipulace s paměťovými médii (diskety, CD-ROM, ZIP disky, jakož i připojitelná paměťová média) není dovolena. Je zakázáno instalovat jakýkoliv software, nebo spouštět software z externích medií. Cílem tohoto bodu je mimo jiné i zamezení používání nelegálního softwaru a šíření virů.

·        Každý žák má právo zapisovat svoje data na disk svého profilu. Není dovoleno svévolně mazat cizí soubory.

·        Administrátoři mají právo v případě nedostatku místa na discích smazat soubory zabírající místo.

·        Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem měnit nebo dokonce ničit softwarové vybavení. Je zakázáno měnit konfiguraci počítače. Žák smí pracovat pouze v oblasti vlastních adresářů. Do jiných adresářů smí nahlížet a vstupovat pouze učitel.

·        Tapetu a spořiče smí žáci měnit pouze jsou-li na počítačích vlastním profilu.

·        Přístup na Internet z počítačů se ve výuce řídí pravidly danými konkrétním vyučujícím. Mimo výuku musí být přístup povolen dozorem v učebně VT.

·        Internet nesmí být žáky na školních počítačích používán k šíření, ale ani vyhledávání a zobrazování jakýchkoliv informací s protiprávním obsahem nebo informací, které se neshodují s morálním profilem žáka naší školy (drogy, terorizmus, rasizmus, softwarová kriminalita, erotika, pornografie atd.). Počítače nesmí být žáky využívány k jakékoliv další nezákonné nebo nemorální činnosti (nelegální instalování, kopírování nebo crackování softwaru, ničení různých projektů na Internetu, snahy o prolomení vnitřní sítě školy nebo jakýchkoliv vnějších sítí nebo počítačů atd.).

·        Uživatel nesmí svojí činností obtěžovat jiné uživatele. Zejména je zakázáno hromadné rozesílání elektronických dopisů, zpráv a jiné aktivity obtěžující jiné uživatele sítě. I na síti platí jistá pravidla slušného chování.

·        Žákům není dovoleno stahovat programy (včetně her) a instalovat je.

·        Po skončení výuky je každý povinen se z pracoviště řádně odhlásit, zasunout klávesnici a židličku. Učitel zkontroluje uzavření oken. Po odchodu učitel učebnu zamyká.

·        Každý je povinen řídit se pokyny učitele, obecnými pravidly PO a BOZP.

 

  Vypracoval:    Zdeněk Doležel

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv